СКОРЕГОВАНИЙ РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ

для студентів 1-5 курсів напряму підготовки «Маркетинг» денної форми навчання

факультету економіки підприємництва та права

семестр весняний 2015-2016 навчальний рік

МАР-15-1 МАР-14-1 МАР-13-1 МАР-11-1с МАР-11-1м
ПОНЕДІЛОК Маркетинговий аудит, лекція, Ніколаєва В.В., ауд.406, корп.2
Менеджмент, лекція, Орлов В.В., ауд.309, корп.2
Фізвиховання Оптимізаційні методи і моделі, лекція, Кононенко В.В., ауд.308, корп.2 Маркетинговий аудит, практичні,Ніколаєва В.В., ауд.406, корп.2 Іноземна мова професійного спрямування, Катеруша О.В., ауд.310, корп.2
Менеджмент, лекція, Орлов В.В., ауд.309, корп.2
Іноземна мова, Хуставіно- Моран О.А., ауд.312, корп.2 Фізвиховання Комплексний тренінг з маркетингу, лекція, Корінєв В.Л., ауд.408, корп.2
Комплексний тренінг з маркетингу, практичні, Гелевачук З.Й., ауд.408, корп.2
Регіональна економіка, практичні,Рязанова Н.О., ауд.324, корп.2 Іноземна мова, Скидан С.О., Хуставіно-Моран О.А., ауд.310,311, корп.2

МАР-15-1 МАР-14-1 МАР-13-1 МАР-11-1с МАР-11-1м
ВІВТОРОК Національна економіка, лекція, Ніколайчук О.А., ауд.328, корп.2
Національна економіка, практичні, Ніколайчук О.А., ауд.406, корп.2 Маркетинговий менеджмент, практичні, Гелевачук З.Й., ауд.408, корп.2
Маркетинг в банках, лекція, Зюкова І.О., ауд.406, корп.2
Інвестування,лекція,Проволоцька О.М., ауд.301, корп.2 Товарна інноваційна політика, практичні, Зав’ялова М.В., ауд.408, корп.2
Психологія і педагогіка, лекція, Шепеленко Т.Л., ауд.301, корп.2 Діловодство з використанням КТ, лекція, Лук’яненко К.О., ауд.31, корп.3 Товарна інноваційна політика, лекція, Зав’ялова М.В., ауд.408, корп.2
Інвестування,практичні, Вілкун В.І., ауд.301, корп.2
Психологія і педагогіка, практичні, Шепеленко Т.Л., ауд.301, корп.2 Діловодство з використанням КТ, лабораторні, Лук’яненко К.О./ Цимбал Ж.В., ауд.31, корп.3 Товарна інноваційна політика, практичні, Зав’ялова М.В., ауд.408, корп.2МАР-15-1 МАР-14-1 МАР-13-1 МАР-11-1с МАР-11-1м
СЕРЕДА Макроекономіка, лекція, Єгорова І.Г., ауд.309, корп.2
Цивільний захист, практичні, Гуреєв М.М., ауд.324, корп.2
Макроекономіка, лекція, Єгорова І.Г., ауд.309, корп.2 Соціальне управління, лекція, Довгаль І.В., ауд.406, корп.2 Маркетинговий менеджмент, лекція, Сагайдак М.П., ауд.408а, корп.2 Соціальна відповідальність, лекція, Вієвська М.Г., ауд.328, корп.2
Інформатика, лекція, Хоцкіна В.Б.,ауд.308, корп.2 Соціальне управління, практичні, Довгаль І.В., ауд.406, корп.2 Маркетинговий менеджмент, лекція , Сагайдак М.П., ауд.408а, корп.2
Інформатика, лабораторні, Хоцкіна В.Б., ауд.131, корп.2 Оптимізаційні методи і моделі, практичні, Кононенко В.В., ауд.328, корп.2 Політологія, лекція, Дацюк Т.К., ауд.301, корп.2 Цивільний захист, практичні, Гуреєв М.М., ауд.309, корп.2
Маркетинг в банках, практичні, Гелевачук З.Й., ауд.406, корп.2
Політологія, практичні, Дацюк Т.К., ауд.301, корп.2
Комплексний тренінг, практичні, Гелевачук З.Й., ауд.406, корп.2

МАР-15-1 МАР-14-1 МАР-13-1 МАР-11-1с МАР-11-1м
ЧЕТВЕР Українська мова,практичні, Царюк Т.І.,ауд.316, корп.2 Маркетинг, лекція, Зав’ялова М.В., ауд.406, корп.2
Регіональна економіка, лекція, Гуреєв М.М., ауд.328, корп.2 Бухгалтерський облік, лекція, Нікульникова Т.Г., ауд.413, корп.2 Маркетинг, практичні, Гелевачук З.Й., ауд.406, корп.2 Стандартизація та сертифікація товарів і послуг, лекція, Зав’ялова М.В., ауд.408, корп.2
Макроекономіка, практичні, Бученкова О.В., ауд.328, корп.2
Статистика, практичні, Горова Я.В., ауд.328, корп.2 Бренд-менеджмент, лекція, Зюкова І.О., ауд.408а, корп.2
Бухгалтерський облік, практичні, Нікульникова Т.Г., ауд.413, корп.2 Стандартизація та сертифікація товарів і послуг, практичні, Зав’ялова М.В., ауд.408, корп.2
Бренд-менеджмент, лекція, Зюкова І.О., ауд.408а, корп.2П’ЯТНИЦЯ Вища математика, лекція, Нєвєров С.Л., ауд.308, корп..2 Економічний аналіз, лекція, Ніколаєва В.В., ауд.406, корп.2 Міжнародна економіка, практичні, Ізмайлов Я.О., ауд.234, корп.2
Статистика, лекція, Астаф’єв О.Ю.,ауд.328, корп.2
Вища математика, практичні, Нєвєров С.Л., ауд.308, корп..2 Економічний аналіз, практичні, Ніколаєва В.В., ауд.406, корп.2 Міжнародна економіка, лекція, Ізмайлов Я.О., ауд.240, корп.2
Статистика, лекція, Астаф’єв О.Ю.,ауд.328, корп.2
Менеджмент, практичні, Рибалко Л.П., ауд.240, корп.2

Декан факультету Сагайдак М.П

Заступник завідувача НМВ Полоз Н.М.


1937200191960169.html
1937265205582278.html
    PR.RU™