Задачі для вирішення до розділу 4

Задача 1. Підприємець відкрив взуттєву майстерню. Він вклав 5000 грн. у придбання об­ладнання, на 1000 грн. придбав сировини і матеріалів, 1000 грн. сплатив за річну оренду приміщення. Якби він поклав ці гроші в банк, то міг би отримати 5%річних. Якби він погодився працювати за наймом у майстерні "Будинку побуту", то міг би отримувати 2400 грн. заробітної плати на рік. Обчисліть величини бухгалтерського, економічного та нормального прибутків підприємця, якщо його сукупний річний виторг становить 12750 грн.

Задача 2. Припустимо, що Ви маєте намір відкрити мале підприємство з виробницт­ва столярних виробів. Придбання устаткування обійдеться у 50 тис. грн., які за аль­тернативного використання могли б щорічно давати 5000 грн. доходу. Устаткуван­ня розраховане на 10 років роботи. Найом робітників обійдеться у 2100 грн. щомі­сяця, річна орендна плата становитиме 4000 грн., а на закупівлю сировини, мате­ріалів, електроенергії потрібно 15000 грн. на рік. За Вашими підрахунками, сукуп­ний річний виторг становитиме 69300 грн. На аналогічному підприємстві Вам про­понували зайняти вакантну посаду менеджера з річною платнею 4200 грн. Обчисліть величини річних бухгалтерського і економічного прибутків малого підприємства.

Задача 3. Пан Хоменко працював менеджером у державній друкарні і отримував 24 тис. грн. заробітної плати на рік, але вирішив заснувати власну друкарню. Річна оренда приміщення обійшлася йому у 32 тис. грн., оренда обладнання - 64 тис. грн. Для оплати ліцензії він був змушений зняти 1000 грн. з власного строкового ра­хунку в "Приватбанку" у 20 тис. грн., на які нараховувалось 20% річних. Витрати на сировину та матеріали становили 10 тис. грн. на рік. Очікуваний річний виторг від надання друкарських послуг становить 200 тис. грн. Визначте величини бухгалтерського та економічного прибутку підприємця і по­ясніть, чи було доцільним його рішення щодо заснування власного бізнесу.

Задача 4. Менеджер загубила звітність щодо витрат фірми. ЇЇ колеги спільними зусилля­ми змогли відновити лише декілька цифр, але вам для аналізу діяльності фірми потрібні всі дані. Спробуйте їх обчислити.

Таблиця 4.5

Q,од FC, грн. AFC, грн. AVC, грн. VC, грн. ATC, грн. MC, грн. TC, грн.
30,25
37,8Задача 5. Припустимо, що фірма нарощує обсяги виробництва від 0 до 10 одиниць продукції у короткостроковому періоді. Ії постійні витрати дорівнюють 60 тис. грн. Динаміка змінних витрат задається даними табл. 4.6

Таблиця 4.6

Обсяг випуску, од.
Змінні витрати, тис. грн.

1. На основі наведених даних розрахуйте сукупні, середні сукупні, середні постійні, середні змінні, а також граничні витрати фірми; подайте розра­хунки у вигляді таблиці.

2. Визначте, як кожна з наступних подій вплине на величини різних видів витрат:

а) внаслідок підвищення залізничних тарифів зросли транспортні витрати фірми;

б) зросли витрати на рекламу продукції фірми;

в) скоротився управлінський персонал;

г) з виробництва звільнена частина робітників;

д) зросла орендна плата за приміщення;

є) зросли ціни енергоносіїв.

3. Обрахуйте як вплине на різні види витрат зростання заробітної плати робітників на 20 %.

Задача 6. Уявіть, що ви – незалежний консультант з економічних питань. Вашими порадами постійно користуються фірми, що працюють в умовах досконалого конкурентного ринку. Надана ними інформація є неповною, але ваші знання дозволяють дати певні рекомендації для кожного випадку (табл. 4.7).

Спробуйте визначити необхідні вам дані й відповідно до ситуації виберіть для кожної фірми одну з наступних рекомендацій, яка дозволить оптимізувати її стан:

а) збільшити обсяг випуску;

б) зменшити обсяг випуску;

в) припинити виробництво;

г) не змінювати обсягу випуску.

Поясніть ваше рішення відносно кожної фірми.

Таблиця 4.7

Фірма Р MR TR Q ТС MC АТС АVС Прибуток (збиток)
А 4,0 2,9 3,2
Б 5,9 5,9 4,7 4,2
В 8,7
Г 25,0 35,0 23,9
Д 9,0 9,0 15,0 12,0
1942791861355683.html
1942853398119420.html
    PR.RU™